131. Občni zbor

Na sončno spomladansko nedeljo 16.3.2014 je bil izveden 131. zbor članov PGD Ig, katerega otvoritev smo počastili z državno himno v izvedbi zbora Magnificat. Zbora se je udeležilo 58 članov in članic ter tudi vabljeni gosti.
Zbor članov je bil seznanjen s poročili organov ter z načrti za leto 2014. Na Zboru članov je bil predstavljen tudi nov predlog statuta, ki ga je bilo potrebno uskladiti z obstoječo zakonodajo.
Spodbudne besede gostov le potrjuje dobro organiziranost in homogenost članstva ter nam v bodoče daje zavezo, da vlogo osrednjega gasilskega društva v občini Ig izpolnjujemo kot društvo tudi v prihodnje.
Ob tej priliki bi se radi zahvalili vsem članom, članicam in gostom za prisotnost in pomoč pri izvedbi 131. zbora članov Prostovoljnega gasilskega društva Ig.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

20140316_110444