Zgodovina

Ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Ig

Kakor povsod po Slovenskem so tudi v naših vaseh v času narodnopolitičnega gibanja nastajala razna društva, ki so razgibala življenje, predvsem gasilska društva. Po ustanovitvi prvih društev so se le-ta naglo širila po deželi. Neposredni povod za ustanovitev je bil manjši ali večji požar v vasi. V Iški Loki je leta 1876 zgorelo 26 poslopij, sredi poletja leta 1879 je hud požar zajel Studenec – Ig. Gasilcem iz Ljubljane je uspelo požar omejiti, toda zgorelo je 48 poslopij.

slika_2

France Govekar

 

Ižanski učitelj France Govekar, graščinski oskrbnik Minatti in nadučitelj Franc Ksaverij Trošt so dali pobudo za ustanovitev Prostovoljnega gasilskega društva Ig. Člana pripravljalnega odbora sta bila še čevljarski mojster Avanzo (na Griču) in župan Šenk. Društvo je od začetkov, od leta 1883, predvsem finančno podpiral turjaški grof, ki je bil tudi častni član društva.

 

slika_4

Fran Ksaverij Trošt

 

Društvo je še posebej zaživelo, ko je Franc Ksaverij Trošt postal načelnik društva. Postal je tudi tajnik Deželne zveze gasilcev na Kranjskem in prvi urednik Gasilca (urejal 1897-1912).

Povsod po vaseh so imela društva gasilske domove, izpopolnjevala so gasilno orodje in priprave, organizirala gasilske vaje in priljubljena tekmovanja gasilskih čet ter prirejala veselice.

 

Leta 1933 je društvo praznovalo 50-letnico delovanja. Na slovesnost so bili preko Gasilca povabljeni gasilci iz vse Slovenije. Na slovesnosti je bila blagoslovljena prva motorna brizgalna ILO, ki jo je društvo dobilo. Slovesnosti se je udeležil ban Dravske banovine Marko Natlačen. Prisotna sta bila tudi Jože Palme in njegova žena Antonija, lastnika ižanskega gradu. Bila sta častna člana društva. Prisoten je bil tudi takratni župan Jože Hitejc.

Prostovoljno gasilsko društvo Ig med drugo svetovno vojno in po njej

Ko je naš del Slovenije okupirala italijanska vojska, so zasedli tudi gasilske domove, deloma vojaštvo, deloma milica. Gasilski domovi so dobili celo stalne oddelke italijanskega gasilstva, ki so prišli iz Trsta in Gorice. Italijanski gasilci so bili dodeljeni ljubljanski poklicni četi in prostovoljnim gasilskim četam: Dobrova, Ig, Horjul, Brezovica, Blatna Brezovica, Vnanje Gorice in Logatec.

slika_3

Ižanski gasilci leta 1923

Okupacija leta 1942 je uničila veliko opreme, ki jo je imelo gasilsko društvo. Tedaj je bila uničena tudi kronika.

Po vojni smo gasilci zopet izpopolnili gasilsko orodje, od ročne do motorne brizgalne »Rakovice«, ki smo jo nabavili leta 1953 s prostovoljnimi prispevki krajanov. Ustanovljena je bila tudi močna ženska desetina s 23 gasilkami.

Leta 1955 je bila kupljena tedaj zelo sodobna prikolica za prevoz gasilskega orodja. Uporabljena je bila ob požaru Badignalove hiše leta 1958.

slika_23

Prevzem gasilske prikolice v Vrhniki

Leta 1963 je društvo praznovalo 80-letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo razvili prapor in priredili parado v središču Iga.

slika_26

Razvitje prapora ob 80.obletnici

slika_27

Parada leta 1963

Leta 1969 se je pokazala potreba po novem avtomobilu. Kupljen je bil kombi IMV 1600. Tudi starejše motorne brizgalne niso več ustrezale potrebam zaščite in reševanja, zato je bila leta 1972 kupljena nova motorna brizgalna Rosenbauer 800 l, ki je še vedno v uporabi.

Optimized-IMG_0604

Motorna brizgalna Rosenbauer

Prostovoljno gasilsko društvo Ig praznuje 100-letnico

V letih 1982 in 1983, ob 100-letnici, se je delno obnovil stari gasilski dom. Pri tem naj omenimo, da smo si člani že pred drugo svetovno vojno prizadevali za večji gasilski dom. Tudi po vojni za prizadevanja, da se dom zgradi na Petračevem vrtu in nato na prostoru Kig-ovih garaž, ni bilo posluha.

slika_34

Obnova starega gasilskega doma

V letu 1987 je društvo s prispevki krajanov, delovnih organizacij in občinske gasilske zveze kupilo orodni avto TAM 80 T3, ki je, kot starodobnik, v uporabi še danes.

slika_38

Svečani prevzem vozila TAM

Leta 1988 je društvo kupilo terensko vozilo Lada Niva kot komandno vozilo. Istega leta je bila od Gasilske brigade Ljubljana, s pomočjo Občinske gasilske zveze Vič-Rudnik, kupljena avtocisterna TAM 130. To vozilo je bilo kupljeno predvsem za prevoz vode v sušnem obdobju, pa tudi za intervencije.

slika_39

Poveljniško vozilo Lada Niva

Nov gasilski dom

slika_40

Gasilski dom v gradnji

V letih 1989-1990 se je uresničila dolgoletna želja gasilskega društva Ig. Prostovoljno gasilsko društvo Ig je dobilo od Ljubljanskih mlekarn – kmetijske zadruge oziroma Krajevne skupnosti Ig zemljišče za nov gasilski dom. Tako smo leta 1990 pričeli nasipavati parcelo, polagati betonske cevi za cesto in urejati teren. S položitvijo temeljnega kamna v letu 1992 smo uradno začeli z gradnjo novega gasilskega doma. Temeljni kamen je položil takratni obrambni minister gospod Janez Janša. Ob tej priložnosti je bila slavnostna prireditev z veliko vrtno veselico. Od leta 1992 do zgraditve novega gasilskega doma smo krajani in gasilci opravili več kot 9400 ur prostovoljnega dela.

 

slika_41

Izdelava fasade na gasilskem domu

Ob razdelitvi občin iz ene v več lokalnih skupnosti je bila ustanovljena tudi Občina Ig. Z ustanovitvijo novih lokalnih skupnosti ali občin so se ustanovile nove gasilske zveze, med njimi tudi Gasilska zveza Ig, v katero spada 10 prostovoljnih gasilskih društev, in sicer: PGD Ig, PGD Brest, PGD Golo, PGD Iška vas, PGD Iška Loka, PGD Kot-Staje, PGD Matena, PGD Škrilje, PGD Tomišelj in PGD Vrbljene-Stahomer.

Čeprav smo gradili gasilski dom, pa smo sledili potrebam po novi gasilski opremi in mehanizaciji. Tako je Gasilska zveza Ig v letu 1998 kupila visokotlačno črpalko »KOTORNA«. Uporabljali smo jo za gašenje začetnih, travniških in gozdnih požarov, ki jih je bilo vsako leto več. Na slovesnosti je bil govornik tedanji župan Občine Ig gospod Janez Podržaj.

slika_44

Visokotlačna črpalka “Kotorna”

Prostovoljno gasilsko društvo Ig v 21. stoletju

Ižanski gasilci smo si dolgo let želeli novo, sodobno gasilsko vozilo.
Tako smo v letu 1999 kupili podvozje vozila MAN 15-264 ter ga pripravili za nadgradnjo. V letu 2000 je podjetje AS-BUS Domžale nadgradnjo strokovno opravilo. Ižanski gasilci smo morali zbrati polovico sredstev, polovico pa je prispevala Občina Ig preko Gasilske zveze Ig. Finančna sredstva smo zbrali pri občanih, sponzorjih in pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Skupino, ki je koordinirala kompletno izdelavo vozila in zbiranje finančnih sredstev, so sestavljali Franc Bukovec, Anton Balant in Albin Juha. Julija leta 2000 je bilo vozilo predano v uporabo Gasilskemu društvu Ig. Ob tej priložnosti je bila svečana proslava s prevzemom vozila GVC 16/25.

slika_45

Prevzem vozila GVC 16/25

Gasilsko društvo je od svoje ustanovitve do danes sodelovalo pri gašenju mnogih požarov in s tem mnogim prebivalcem teh krajev rešilo njihova imetja.

naslovnica

Ižanska pažarna abramba