Vozila

Prostovoljno gasilsko društvo Ig ima v svojih garažah 6 različnih gasilskih vozil in eno prikolico. Dve vozili sta last gasilske zveze Ig ostala štiri vozila pa so last društva. Z voznim parkom lahko zagotovimo občanom in občankam hitro in varno posredovanje v primeru intervencije. Naš vozni park je sestavljen iz:

VOZILO 1 (GVM-1)

VOZILO 2 (GVC 16/25)

VOZILO 3 (GVC 24/50)

VOZILO 4 (GVGP 2)

VOZILO 5 (GV-1 TAM)

GASILSKO VOZILO ZVEZE (GVZ-1)